Oplossing voor een vochtige kruipruimte. Resultaat voor en na !