met de fosag naar de verffabriek in curaçao (1998)